Mitä on sydänturvallisuus?

Sydänturvallisuus muodostuu eritoten ihmisten elvytysosaamisesta sekä mahdollisuudesta saada sydäniskuri eli defibrillaattori käyttöön minuuttien sisällä. Kun olemme sydänturvallisessa maassa, kunnassa tai vaikkapa työpaikassa, olemme paikassa, jossa sydänpysähdystilanteesta selviäminen on todennäköistä.

Sydänturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä sydäniskurien saavutettavuutta ja määrää sekä kohentamalla ihmisten elvytysvalmiutta ensiapukoulutuksissa tai elvytysvalmennuksissa. Sydänturvallisessa paikassa sydäniskuri on saatavilla käyttöön alle viidessä minuutissa.

Onko Suomi sydänturvallinen?

Ei jokaiselle. – Sydänturvallisuus keskittyy tietyille alueille eikä jakaudu yhdenvertaisena.
Joka päivä vähintään kahdeksan suomalaisen sydän pysähtyy yllättäen sairaalan ulkopuolella. Heistä vain alle puolet saa elvytystä ennen ensihoidon saapumista paikalle.

Sydänpysähdystilanteen tekee vaikeaksi se, että apua on saatava minuuttien sisällä. Kun koko Suomen osalta ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive kaikkein kiireellisimmissä AB-tehtävissäkin on 19 minuuttia, tilanne potilaan kannalta on musertava. Siksi ensimmäisen paikalle osuvan henkilön rooli potilaan selviämisessä on kriittinen.

Jotta Suomea voisi tulevaisuudessa sanoa sydänturvalliseksi maaksi, tulisi maallikoiden roolia osana sydänpysähdyspotilaan hoitoketjua vahvistaa ja rekisteröityjen sydäniskureiden määrää useilla alueilla lisätä defibrillointiviiveen lyhentämiseksi. On tärkeä muistaa, että vaikka paineluelvytyksellä pystytään osittain korvaamaan sydämen työtä eli ylläpitämään verenkiertoa, niin sydäniskurin käyttö on ainoa keino palauttaa sydän lyömään normaaliin tahtiin.

Suomen sydänturvallisuus verrattuna muihin maihin

Sydänliiton yhdessä Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Elvytysneuvoston kanssa hallinnoimassa sydäniskurien paikannus- ja rekisteröintipalvelussa defi.fi:ssä on tällä hetkellä vajaat 6 000 sydäniskuria, kun esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan vastaavissa palveluissa on kummassakin noin 20 000 laitetta.

Suomessa ei myöskään ole monen Euroopan maan tavoin käytössä järjestelmää, jossa vapaaehtoiset ja elvytyskoulutuksen saaneet maallikot pystyttäisiin hälyttämään elvytystilanteeseen hätäkeskuksen kautta. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että panostamalla maallikkoelvytyksen kehittämiseen ja sydäniskurien saatavuuteen, sydänpysähdyksestä selviytyminen pystytään jopa kaksinkertaistamaan.

Väestö Suomessa ikääntyy ja keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin. Tämä tuo painetta ensihoidolle toimia yhä vahvemmin kaupunkialueilla, mutta samaan aikaan harvaanasutun maaseudun tavoittamisviive on vaarassa kasvaa entisestään. Ensihoidon haasteena on turvata palvelut riittävän tasapuolisesti koko maahan. Siksi kuntien yhdessä hyvinvointialueiden kanssa on tärkeä olla tietoisia omasta sydänturvallisuuden tasostaan sekä keinoista parantaa sitä.

Sydänturvallisuus kuntien turvallisuussuunnitelmiin ja kuntamarkkinointiin

Sydänturvallisuus on Suomessa vielä varsin uusi ja tuntematon käsite, eikä sitä ole vielä huomioitu esimerkiksi kuntien turvallisuussuunnittelussa. Siksi Sydänliitto käynnisti syyskuussa 2020 yhteistyön Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa sydänturvallisuuden mittareiden määrittämiseksi, joiden pohjalta tämä Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelu on toteutettu.

Kun kunnille ja hyvinvointialueille voidaan osoittaa niiden sydänturvallisuuden taso ja samalla voidaan tarjota konkreettisia toimintaehdotuksia sen parantamiseksi, on työhön helpompi lähteä. Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelu on tarkoitettu erityisesti kuntien turvallisuuspäättäjille sydänturvallisuuden kehittämisen työkaluksi. Lisäksi se toimii kuntalaisille sydänturvallisuuden tärkeänä tietolähteenä.

Palvelun myötä sydänturvallisuus nähtäneen useammin osana kuntien turvallisuussuunnitelmia tai hyvinvointikertomuksia, miksei myös sydänturvallisten kuntien markkinoinnissa.

Sydänturvallisuuteen liittyviä verkkosivuja ja -palveluita

Sydäniskureista Sydänliiton verkkosivuilla

Defi.fi – Sydäniskureiden paikannus- ja rekisteröintipalvelu

Löydä lähin sydäniskuri 112 Suomi -sovelluksesta